Published On: май 5th, 2022Categories: Новини

На 04.05.2022г. представител на ИТТИ взе участие в Международен младежки фестивал/International Youth Festival „Действай и въздействай“, който се проведе в Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“. Беше проведена образователна сесия на тема: „Младежко предприемачество, дигитални умения, STEM, иновативни методи в образованието, устойчиво развитие и опазване на природата“.

По време на срещата, участниците бяха запознати с проекта „DigiRUR“, насочен към създаването на здравословна екосистема за растеж на младежкото предприемачество в селските райони.Също така бяха представени образователните материали и ресурси, които ще бъдат разработени по проекта и практическите знания, които те ще предоставят на младите хора за започване на собствен бизнес в селските райони.  Участниците получиха разяснение как ще могат да ги използват.

Share This Story, Choose Your Platform!