Published On: януари 14th, 2022Categories: Новини

Уважаеми колеги,

Институтът за технологичен трансфер и иновации е партньор по проекта Действай
сега/ActNow (номер на проект: 2020-3-CY02-KA205-001979), който се изпълнява по
програма Еразъм +. Той има за цел да изгради капацитета на младежките работници за
по-добро интегриране на темите за изменението на климата и устойчивото развитие в
своята практика и въпросите на по-нататъшното развитие във формални и не- формални
образователни системи, базирани на иновативни образователни материали като
мобилни игри с разширена реалност и симулационни игри, признаващи
необходимостта от мултидисциплинарен подход.
Като част от изпълнението на проектните дейности и по- специално на дейността по
съставяне и разработване/изработване на пакет от обучения и наръчника за обучители,
екипът на ИТТИ планира да организира семинар за пилотна/предварителна оценка на
разработените материали.

Семинарът има за цел да тества разработения материал и неговата ефективност като
коментарите, мненията и препоръките на участниците ще бъдат използвани за
изготвянето на необходимите корекции и/или допълнения на предложения документ.
Крайният вариант на обучителния пакет ще бъде вграден в платформата MOOC.
Семинарът ще се проведе в смесен формат: присъствено и онлайн.
Датата е 20.01.2022 г., а мястото е малката зала на Дома на културата „Борис Христов“.
Начало: 10. 00 часа.

Връзка за онлайн включване, може да заявите на имейл gkolaksazov@gmail.com.

Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки, съгласно указанията и заповедта
на МЗ.
За активното и ефективно участие в семинара, моля да се запознаете предварително с
работните документи:

  • Обща информация за проекта;
  • Обучителен пакет;
  • Презентации към обучителен пакет

Share This Story, Choose Your Platform!