Published On: януари 12th, 2022Categories: Новини

Екипът на Института за технологичен трансфер и иновации  стартира изпълнението на поредния си проект финансиран по програма Еразъм+ с наименование DiGiRUR- „Stay rural and successful in digital era“( 2021–1–BG01–KA220–YOU–000029589). МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ е координатор по проекта, а партньори са следните организации:

Creative Thinking Development- Гърция;

CARDET- Centre for advancement of research and development in educational technology LTD- Кипър;

VIRTUAL CAMPUS LDA- Португалия;

GuruServices.Biz- Гърция;

Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)- Испания;

IECE- Северна Македония

Основната цел на проекта „DigiRUR“ е да насърчи създаването на здравословна екосистема за растеж на младежкото предприемачество в селските райони, чрез ангажиране на заинтересованите страни (местни власти, институции за професионално образование и обучение и младежки или професионални асоциации). Ще бъде разработен пълен пакет от теоретични и практически знания, необходими на младите хора, за да започнат бизнес в селските райони.

Проектът е на стойност 222 820.00 евро и е с период на изпълнение от 24 месеца- между 01.11.2021 г. и 01.11.2023 г.

 

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!