Published On: януари 10th, 2022Categories: Новини

Като част от изпълнението на проекта ActNow: Bridging the Gap between Climate Change Science and Public initiatives for Action, в който Институтът за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ), гр. Пловдив е партньор, бе изработена брошура.Тя съдържа основната информация за проекта и дейностите му.

Проектът ACT-NOW цели да изгради капацитета на образователните и младежките работници за по-добро интегриране на темите за изменението на климата и устойчивото развитие в тяхната практика и по-нататъшното развитие в системите за формално и неформално образование, основано на иновативни образователни материали като rгри за мобилна добавена реалност и симулационни игри, признаващи необходимостта от мултидисциплинарен подход.

Share This Story, Choose Your Platform!