Published On: ноември 2nd, 2021Categories: Новини

На 8 февруари се състоя поредната среща на консорциума за проекта GET YES 2, състоящ се от 6 държави участници – Северна Македония, България, Венецуела,Уганда, Турция и Филипините , част от който е и Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации.

 Обучители и техните ментори определиха своитецели и стратегии при  провеждане напредстоящото проучване на уменията и квалификациите, които е необходимо дапритежават младите предприемачи при стартиране и управление на собствен бизнес.В изследването ще се включат и подкрепящите млади предприемачи организации, зада дадат своята позиция, от какви компетенции още се нуждаят, за да оптимизиратуслугите, които предоставят.

Share This Story, Choose Your Platform!