Пътят към щастието

Пътят към щастието

25 OKTOBER TO 3 NOVEMBER AGRIGENTO – ITALY

Какво ни прави щастливи?
Какво точно е щастие?
Кои са факторите, които намаляват нивото на щастие?
Кои са факторите, които увеличават нивото ни на щастие и какъв е пътят към постигането им?

„Пътят към щастието“ е 8 – дневен младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +, в който ще вземат участие 32 – ма участника и 8 младежки лидера от Италия, Швеция, Литва, Люксембург, Гърция, България, Хърватия и Холандия.

За повече информация:

No Comments

Add your comment