Стартира Дванадесета конкурсна сесия в Национален иновационен фонд

Стартира Дванадесета конкурсна сесия в Национален иновационен фонд

Стартира 12-та конкурсна сесия в Национален иновационен фонд, обединяваща ще представи информация за кандидатстване Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия обявява старта на Дванадесета конкурсна сесия в Национален иновационен фонд по схема „Подпомагане за научноизследователска и развойна дейност в предприятията и организиране на научни изследвания и разпространение на знания ”.

Кандидати за безвъзмездна финансова помощ от Фонда в размер до 500 000 лв. за проект може да представи своите документи в конкурсната сесия от 10.08.2021 г. до 17,30 ч. на 10.09.2021 г. по електронен път с електронен подпис на интернет адрес  https://edelivery.egov.bg/

Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв. , като основна цел на Фонда е да се научат научноизследователска служба и развойна дейност за повишаване на конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчаване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.

В тази връзка ИАНМСП всички заинтересовани да вземат участие в онлайн семинар, който ще представи информация относно 12-та конкурсна сесия в НИФ, който ще се проведе от 11.00 часа на 09.08. 2021 г. и ще представи Правилата за управление на Националния иновационен фонд, начините за кандидатстване, като също така ще бъдат отворени по въпросите на зрителите, свържете се с настоящата сесия.

Всички желаещи, които могат да бъдат включени за го направят чрез бърза регистрация на този линк:  https://lnkd.in/di9hWWgM

В своите предходни 11 конкурсни сесии Фондът финансира финансирането на над 500 проекта с над 95 милиона лева в сферата на четирите приоритетни оси на Фонда: информационни и комуникационни технологии, механониката, биотехнологиите, творческата и развойната индустрия и други. Правилата за управление на средствата в Национален иновационен фонд (ПУСНИФ), както и пълна информация относно необходимите за кандидатстване документи и противоречащи на процедури за кандидатстване ще откриете тук: 

За помощ и консултации: Институт за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ) 📧 www.ittibg.org

No Comments

Add your comment