На 13.07.2021 год., Председателят на УС на Института за Технологичен Трансфер и Иновации (ИТТИ), участва в изключително интересна и задълбочена дискусия с представители на бизнеса в Пловдив на тема „Възможности и предизвикателства пред бизнеса в регион Пловдив за набиране на прозрачен капитал и инвестиции“. Тя бе домакинствана от Търговско-Промишлена Камара – Пловдив заедно с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Applied Research and Communications Fund).

Повече от 2 часа се обменят идеи, опит и препоръки за развитие на инвестиционната среда в Пловдив, като някои от засегнатите точки бяха:
✔капацитет на образователните институции
✔подкрепа за бизнеса от Общинските власти
✔структуриране на Общински Гаранционен Фонд
✔бизнес/индустриален парк за стартиращи и иновативни компании
✔национално и Европейско финансиране за бизнеса

Дискусията е организирана по инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, като част от проучване за ежегодното им издание Иновации.бг 2021.

No Comments

Add your comment