Published On: април 20th, 2021Categories: Новини

Приключи процедурата по избор на лого на проекта ACT- NOW:  Bridging the Gap between Climate Change Science and Public initiatives for Action, в който Институтът за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ), гр. Пловдив е партньор. Шест идеи бяха предложени за селекция на представителите на консорциума. След последвалото гласуване, най- много гласове събра следното предложение:

Проектът ACT-NOW цели да изгради капацитета на образователните и младежките работници за по-добро интегриране на темите за изменението на климата и устойчивото развитие в тяхната практика и по-нататъшното развитие в системите за формално и неформално образование, основано на иновативни образователни материали като Игри за мобилна добавена реалност и симулационни игри, признаващи необходимостта от мултидисциплинарен подход.

Share This Story, Choose Your Platform!