Проектът ACT – NOW със свое лого

Проектът ACT – NOW със свое лого

Приключи процедурата по избор на лого на проекта ACT- NOW: : Bridging the Gap between Climate Change Science and Public initiatives for Action, в който Институтът за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ), гр. Пловдив е партньор. Шест идеи бяха предложени за селекция на представителите на консорциума. След последвалото гласуване, най- много гласове събра следното предложение:

Проектът ACT-NOW цели да изгради капацитета на образователните и младежките работници за по-добро интегриране на темите за изменението на климата и устойчивото развитие в тяхната практика и по-нататъшното развитие в системите за формално и неформално образование, основано на иновативни образователни материали като Игри за мобилна добавена реалност и симулационни игри, признаващи необходимостта от мултидисциплинарен подход.      

Консорциум: 

П1CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTDCARDET – CYPRUS 

П2ACCION LABORAL – SPAIN     

П3CREATIVE THINKING DEVELOPMENT – GREECE   

П4INSTITUTE FOR TECHNOLOGY TRANSFER AND INNOVATIONS – BULGARIA   

П5PROGEU-PROGRESS IN EUROPEAN UNION – ITALY  
 

 П6 CROMO ALAPITVANY HUNGARY

No Comments

Add your comment