ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ 09 – 11 Април 2021

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ 09 – 11 Април 2021

  Националната конференция STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ в България има за цел дасъздава и разпространява знания в областта на STEM, STEAM и други области назнанието.Основни теми на ангажимент са: STEM образование, информираност за кариера в STEM,STEM в обществото и икономиката и STEM иновации.

No Comments

Add your comment