📢Онлайн информационен ден на програма Еразъм + спорт🥁

📢Онлайн информационен ден на програма Еразъм + спорт🥁

Информационният ден на програма Еразъм + спорт е организиран под формата на форум, в който физически лица, сдружения и организации, които проявяват интереси от финансиране в областта на проектите, свързани със спорт, могат да получат необходимата за целта им информация.

Форумът е прекрасна възможност за среща с нови потенциални партньори и разширяване параметрине  на сътрудничество.

Ако търсите партньор, Институтът за трансфер на технологии и иновации е правилният избор!🔝🔝🔝

No Comments

Add your comment