Published On: февруари 18th, 2021Categories: Новини

На 18. 02. 2021 год. започна изпълнението на проект ACT- NOW: Bridging the Gap between Climate Change Science and Public initiatives for Action. Проведе се стартираща онлайн среща на партньорската мрежа, част от която е и Институтът за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ), гр. Пловдив. На срещата се разгледа проекта, неговите цели, задачи и основни активности. Всеки партньор научи своите отговорности и ангажименти по проекта, както и времевия график за тяхното изпълнение. Бяха обсъдени, също така, важни технически въпроси, които касаят коректното, навременно и успешно провеждане и отчитане на проектните дейности.

Проектът ACT-NOW цели да изгради капацитета на образователните и младежките работници за по-добро интегриране на темите за изменението на климата и устойчивото развитие в тяхната практика и по-нататъшното развитие в системите за формално и неформално образование, основано на иновативни образователни материали като Игри за мобилна добавена реалност и симулационни игри, признаващи необходимостта от мултидисциплинарен подход.

Партньори в проекта са:

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTDCARDET – CYPRUS

ACCION LABORAL – SPAIN

CREATIVE THINKING DEVELOPMENT – GREECE

INSTITUTE FOR TECHNOLOGY TRANSFER AND INNOVATIONS – BULGARIA

PROGEU-PROGRESS IN EUROPEAN UNION – ITALY

CROMO ALAPITVANY – HUNGARY

Share This Story, Choose Your Platform!