GET YES 2 и Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации в отговор на обществената нужда от предприемаческа екосистема, която ще даде възможност на младите стартиращи предприемачи да реализират своите бизнес идеи

GET YES 2 и Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации в отговор на обществената нужда от предприемаческа екосистема, която ще даде възможност на младите стартиращи предприемачи да реализират своите бизнес идеи

  На 8 февруари се състоя поредната среща на консорциума за проекта GET YES 2, състоящ се от 6 държави участници – Северна Македония, България, Венецуела,Уганда, Турция и Филипините , част от който е и Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации.

 Обучители и техните ментори определиха своитецели и стратегии при  провеждане напредстоящото проучване на уменията и квалификациите, които е необходимо дапритежават младите предприемачи при стартиране и управление на собствен бизнес.В изследването ще се включат и подкрепящите млади предприемачи организации, зада дадат своята позиция, от какви компетенции още се нуждаят, за да оптимизиратуслугите, които предоставят.

No Comments

Add your comment