Отворен конкурс за подкрепа на МСП от 11.01.2021 г.

Отворен конкурс за подкрепа на МСП от 11.01.2021 г.

За повече информация на:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home

No Comments

Add your comment