Първите конкурси за 2021 на ERC /Европейския съвет за научни изследвания/ ще отворят със закъснение

Първите конкурси за 2021 на ERC /Европейския съвет за научни изследвания/ ще отворят със закъснение

No Comments

Add your comment