Годишният доклад на Европейския съвет за научни изследования

Годишният доклад на Европейския съвет за научни изследования

Приносът на науката и иновациите за възстановяването и устойчивостта на обществото, вследствие на кризата с разпространение на Covid – 19.

No Comments

Add your comment