Акселератор за син растеж- развитие на иновациите в Черно море

Акселератор за син растеж- развитие на иновациите в Черно море


Темата на проекта е “Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море“ (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea – DOORS), а продължителността му е 4 години – от 2021 г. до 2025 г. 

No Comments

Add your comment