Мария Габриел очерта рамката на бъдещото Европейско пространство за иновации

Мария Габриел очерта рамката на бъдещото Европейско пространство за иновации

Целта е да се даде възможност на всички предприемачи да реализират пълния си потенциал.

No Comments

Add your comment