ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ- 16 – 28 СЕПТЕМВРИ 2021 г. в гр. ИСТАНБУЛ / ТУРЦИЯ

    В рамките на проекта „Global Exchange and Training for Youth Employment Services 2“,съфинансиран от програма „Еразъм +“ на ЕС, от 16 до 28 септември 2021 год., в гр. Истанбул / Турция, ще се проведе обучение заобучители в сферата на МЛАДЕЖКОТОПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

    Целта ни е да изградим ноу – хау, да създадем компетентни лидери и подготвени треньори по младежко предприемачество по методологията на CEFE International.  В допълнение, ние желаем да утвърдим нови стандарти за работа в тази сфера, чрез обмен на добри практики, както и да насърчим младите предприемачи в реализацията на своите идеи и създаването на нови работни места.

  Обучението е подходящо за всички, които се отнасят сериозно към кариерното си развитие и искат да придобият допълнителна квалификация в тази област и да подкрепят младите хора в тяхното обучение. Освен от България, ще се включат участници от Северна Македония, Турция, Уганда, Венецуела и Филипините. Всяка страна има определена бройка за участие и тя е 4, или общо 24 броя младежи. Те ще бъдат обучени от опитни и сертифицирани треньори. Работният език е английски.

Повече подробности за предстоящото обучение, може данамерите на следния линк: