Образователна платформа по STEM- SAPPHIRE

Изграждане на иновативна STEM екосистема