(00359) 895495 791
gkolaksazov@gmail.com

Образователна платформа по STEM- SAPPHIRE

Изграждане на иновативна STEM екосистема