ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ – DiGiTEACH

ноември 1st, 2023|

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ - DiGiTEACH Приключи изпълнението на проекта DiGiTEACH (2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974)-Teachers go digital. Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools, по който Институтът за [...]

ИТТИ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА DiGiTEACH

октомври 31st, 2023|

ИТТИ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА DiGiTEACH Председателят на УС на Института за технологичен трансфер и иновации /ИТТИ/ в Пловдив Ганчо Колаксъзов представи резултатите от изпълнението на проекта DiGiTEACH, по който организацията е партньор. [...]

Обществен съвет по проекта „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“

юли 27th, 2023|

По проект учредиха Обществен съвет за развитие на бизнеса към ОА-Пловдив На 11.07.2023г. в Областна администрация - Пловдив, се проведе заседание за учредяване на „Обществен съвет за развитие на бизнеса“ към Областна администрация – Пловдив. [...]

СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТ DiGiTEACH

май 4th, 2023|

Председателят на УС на Института за технологичен трансфер и иновации – Пловдив Ганчо Колаксъзов се включи в среща по проекта 2021-1-BG01-KA220-SCH- 000029974 „Учителите се дигитализират. Дигитални умения, технологии и педагогики за преподаване и учене в [...]

Фокус групи по проекта „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“

март 27th, 2023|

По проект се проведоха фокус групи за проучване на бизнес средата на територията на Област Пловдив В рамките на изпълнение на дейностите по проект BG05SFOP001-2.025-0041-C01 “Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за [...]

Събитие за разпространение на резултатите по проекта ActNow

март 3rd, 2023|

Уважаеми колеги, Екипът на Института за технологичен трансфер и иновации организира събитие за разпространение на резултатите по проекта Действай сега/ActNow (номер на проект: 2020-3-CY02-KA205-001979), който се изпълнява по програма Еразъм +. На него ще се [...]

Покана по проекта „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“

март 2nd, 2023|

Уважаеми колеги, На 10 март /петък/ 2023 г., от 10:30 часа в залата на Търговско - Промишлената Камара - Пловдив, ул.“Самара“ № 7, ще се проведе фокус група с представители на бизнеса и кръгла маса [...]

ИТТИ СЕ ВКЛЮЧИ В ДИСКУСИЯ С УЧАСТИЕТО НА КОМИСАР МАРИЯ ГАБРИЕЛ

февруари 13th, 2023|

Институтът за технологичен трансфер и иновации - Пловдив /ИТТИ/ се включи в дискусия с участието на българския еврокомисар с ресор иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Тя бе на посещение в ОМГ [...]