DIGIRUR- образователна платформа!

март 29th, 2024|

В рамките на проект “ DIGIRUR- STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA”, финансиран по програма Еразъм+, беше разработена платформа за онлайн обучение, предназначена за самообучение, съдържаща 5 онлайн курса: - Модул 1 - Мрежата [...]

DIGIRUR- Наръчник как да стартираме собствен бизнес!

февруари 16th, 2024|

Като част от дейностите по проект DIGIRUR (2021 – 1 – BG01 – KA220 – YOU – 000029589), финансиран по програма Еразъм +, партньорските екипи разработиха практически наръчник – полезно ръководство за това как да [...]

DIGIRUR- финална конференция!

февруари 2nd, 2024|

На 30.01.2024 г. представители на ИТТИ взеха участие във финалната конференция по проект DiGiRUR- „Stay rural and successful in digital era“( 2021–1–BG01–KA220–YOU–000029589). На нея бяха представени и обсъдени образователните материали и ресурси, разработени като част [...]

DIGIRUR- среща с кмета на община Садово!

януари 23rd, 2024|

В рамките на проект “ DIGIRUR- STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA”, финансиран по програма Еразъм+, беше организирана среща с кмета на община Садово г-н Димитър Здравков. Общината е ключов партньор по проекта и [...]

DIGIRUR- среща с ученици от Садово и Първомай!

януари 22nd, 2024|

Екипът на Института за технологичен трансфер и иновации, Пловдив, заедно с техните колеги от МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичево, организираха и проведоха две информационни събития пред ученици от 11 и 12 клас от Професионална стопанска гимназия [...]

DIGIRUR- финална среща на екипа по проекта!

януари 16th, 2024|

На 09 и 10.01.2024 в град Панагюрище, България се проведе последната среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“, в която взеха участие представители на всички партньори. Тя се домакинстваше от МИГ- [...]

Информационен бюлетин по проекта DiGiTEACH

ноември 1st, 2023|

Петият информационен бюлетин по проекта , DiGiTEACH (2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974)-Teachers go digital. Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools, по който Институтът за технологичен трансфер и иновации е партньор, финансиран от програма „Еразъм+“, [...]

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ – DiGiTEACH

ноември 1st, 2023|

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ - DiGiTEACH Приключи изпълнението на проекта DiGiTEACH (2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974)-Teachers go digital. Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools, по който Институтът за [...]