Изследване на обучението по STEM в БЪЛГАРИЯ

  През последните години България започна реформа на образователната система и съответната регулаторна рамка. Реформата определя нов профил на учителя като основен участник в образователния процес. Националните образователни стандарти за очаквани резултати в естествените науки, технологиите, инженерството и математиката (STEM) подчертават необходимостта от развитието на ключови професионални компетенции.

  Промяната в знанията, уменията и нагласите на учителите, на техните професионални навици и поведение, заедно с новите разбиращи отговорности на учителите и насърчаването на учениците, е огромно предизвикателство. България има конкурентно предимство в технологичния сектор, съчетано с бързо развиваща се технологична индустрия (особено ИТ, автомобилна, електроника и мехатроника), което изисква квалифициран персонал. Чрез насочване на ученици към перспективни области ще се подкрепи индустрията и ще спомогне за тяхното запазване и растеж в бъдеще, ще подобри професионалните и житейски перспективи на младите хора в България.